021-77120021پشتیبانی مشتریان

دستگیره درب الیزا
تخفیف ویژه

دستگیره درب الیزا

1,000 تومان

هدف نهایی آموزش هنرجویان تبدیل شدن به یک نیروی انسانی متبحر و کاردان است. بنابراین بررسی و آگاهی از نتایج و بازده آموزش هنرجویان٬ لازمه فرایند آموزش است و با این کار است که حلقه آموزشی تکمیل می شود. ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی آیینه ای فراهم می آورد تا مدیران این مجموعه تصویری روشن تر از چگونگی کم و کیفیت فعالیت های آموزشی بدست آورند.

دستگیره درب ولکان
تخفیف ویژه

دستگیره درب ولکان

100,000 تومان

دستگیره درب ولکان دستگیره درب ولکان دستگیره درب ولکان دستگیره درب ولکان دستگیره درب ولکان دستگیره درب ولکان دستگیره درب ولکان دستگیره درب ولکان دستگیره درب ولکان دستگیره درب ولکان دستگیره درب ولکان

تمام حقوق این سایت متعلق به آیگون می باشد