021-77120021پشتیبانی مشتریان

دستگیره درب الیزا

1,000 تومان

هدف نهایی آموزش هنرجویان تبدیل شدن به یک نیروی انسانی متبحر و کاردان است. بنابراین بررسی و آگاهی از نتایج و بازده آموزش هنرجویان٬ لازمه فرایند آموزش است و با این کار است که حلقه آموزشی تکمیل می شود. ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی آیینه ای فراهم می آورد تا مدیران این مجموعه تصویری روشن تر از چگونگی کم و کیفیت فعالیت های آموزشی بدست آورند.

دسته بندی: دستگیره

هدف نهایی آموزش هنرجویان تبدیل شدن به یک نیروی انسانی متبحر و کاردان است. بنابراین بررسی و آگاهی از نتایج و بازده آموزش هنرجویان٬ لازمه فرایند آموزش است و با این کار است که حلقه آموزشی تکمیل می شود. ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی آیینه ای فراهم می آورد تا مدیران این مجموعه تصویری روشن تر از چگونگی کم و کیفیت فعالیت های آموزشی بدست آورند. هدف نهایی آموزش هنرجویان تبدیل شدن به یک نیروی انسانی متبحر و کاردان است. بنابراین بررسی و آگاهی از نتایج و بازده آموزش هنرجویان٬ لازمه فرایند آموزش است و با این کار است که حلقه آموزشی تکمیل می شود. ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی آیینه ای فراهم می آورد تا مدیران این مجموعه تصویری روشن تر از چگونگی کم و کیفیت فعالیت های آموزشی بدست آورند. هدف نهایی آموزش هنرجویان تبدیل شدن به یک نیروی انسانی متبحر و کاردان است. بنابراین بررسی و آگاهی از نتایج و بازده آموزش هنرجویان٬ لازمه فرایند آموزش است و با این کار است که حلقه آموزشی تکمیل می شود. ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی آیینه ای فراهم می آورد تا مدیران این مجموعه تصویری روشن تر از چگونگی کم و کیفیت فعالیت های آموزشی بدست آورند.

جنس استیل - زاماک
طول 53 سانتیمتر
فاصله آگز 32.5 سانتیمتر
نوع ارتباط پیچ و گل پیچ
وزن 5 کیلوگرم

نظرات کاربران

حسین عباسی

سلام سلام سلام

افزودن دیدگاه

تمام حقوق این سایت متعلق به آیگون می باشد